Should you wish to apply for this position please fill in the corresponding fields and submit your CV


Προϊστάμενος Αποθήκευσης και Διανομής, Πάφος – ΠΑΔΠ/01/20

Ο Προϊστάμενος Αποθήκευσης και Διανομής έχει τη συνολική ευθύνη για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση όλων των εργασιών αποθήκευσης και διανομής της επαρχίας στην οποία εργάζεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους, την ικανοποίηση των πελατών και την επίτευξη των στόχων πωλήσεων της Εταιρείας. Παράλληλα, ο κάτοχος της θέσης διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου διανομής μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση και επίβλεψη  του ανθρώπινου δυναμικού και των παγίων υπό την ευθύνη του/της.  Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Αποθήκευσης και Διανομής σχεδιάζει όλες τις πολιτικές και διαδικασίες του τομέα ευθύνης του και εξασφαλίζει την εφαρμογή τους μέσα από την εκπαίδευση, σωστή καθοδήγηση και επίβλεψη των υφισταμένων του/της.

 Κύρια Καθήκοντα:

 • Διασφαλίζει την ορθή χωροταξική οργάνωση του κέντρου διανομής με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης των χώρων,
 • Σχεδιάζει τα δρομολόγια διανομής με βάση το μεικτό βάρος και τον αριθμό των παραγγελιών, τη γεωγραφική διασπορά των πελατών, τον απαιτούμενο χρόνο οδήγησης και παράδοσης καθώς και τους διαθέσιμους πόρους,
 • Συνεργάζεται με τον Διευθυντή Αποθήκευσης και Διανομής και παρέχει εισηγήσεις για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών του κέντρου διανομής με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας,
 • Παρακολουθεί το απόθεμα όλων των προϊόντων και την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής τους, διασφαλίζει την τήρηση του απαιτούμενου αποθέματος και τον έγκαιρο εφοδιασμό του κέντρου διανομής για πλήρη ικανοποίηση των παραγγελιών σε συνεργασία με τον Logistics Manager και τον Υπεύθυνο Αποθήκης Bonded,
 • Μεριμνά για την ευταξία και καθαριότητα όλων των χώρων του κέντρου διανομής,
 • Οργανώνει και διασφαλίζει την ορθή παραλαβή και αποθήκευση των εμπορευμάτων στη βάση των σχετικών οδηγιών εργασίας,
 • Συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων και παγίων του κέντρου διανομής,
 • Καθοδηγεί και εκπαιδεύει τα μέλη της ομάδας του και διασφαλίζει την πλήρη κατανόηση και εφαρμογή των συστημάτων και διαδικασιών,
 • Διασφαλίζει ότι η ομάδα αποθήκευσης και διανομής υπό την ευθύνη του εργάζεται αποτελεσματικά από κοινού με τον υπόλοιπο οργανισμό,
 • Παρακολουθεί την ατομική απόδοση των μελών της ομάδας του και παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της απόδοσής τους.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή κολλεγίου
 • 5+ έτη σχετικής εργασιακής εμπειρίας στην αποθήκη και τη διανομή
 • 2+ έτη σχετικής εργασιακής εμπειρίας σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών
 • Πολύ καλή γνώση στην Αγγλική γλώσσα
 • Καλή χρήση του MS Office.
 • Εμπειρία στην εφαρμογή SAP ή παρόμοια συστήματα.
 • Εμπειρία σε συστήματα